Privacy Policy

Citroën Nederland B.V. handelend onder de naam DS Nederland ("DS") streeft ernaar uw privacy te waarborgen. De persoonsgegevens die u mogelijk via deze website verstrekt, worden door DS Nederland voor eigen doeleinden verwerkt conform de huidige privacywetgeving.

Doel van verwerking persoonsgegevens
Om uw aanvraag, voor bijvoorbeeld een brochure of een proefrit, te kunnen behandelen heeft DS Nederland persoonlijke gegevens van u nodig. Deze gegevens gebruiken wij om de door u gevraagde diensten aan u te kunnen verlenen. Tevens zullen wij deze gegevens gebruiken om u te informeren over producten of diensten van DS Nederland en/of de DS Verkoop- & Serviceorganisatie. Op deze website wordt u hiervoor de mogelijkheid geboden persoonlijke gegevens in te vullen en te verzenden. De gegevens worden door DS Nederland ontvangen en verwerkt en kunnen automatisch verzonden worden naar de door u geselecteerde dealer of Erkend Reparateur . Zij kunnen deze gegevens gebruiken om u te informeren over door hen geleverde producten of diensten. De door u verstrekte persoonsgegevens zoals naam, adres, (woon)plaats, telefoonnummer, e-mailadres e.d. worden door DS Nederland uitsluitend verwerkt voor bovenstaande doeleinden en derhalve niet zonder uw toestemming aan een ander dan DS Nederland en betreffende dealer of Erkend Reparateur verstrekt. DS Nederland streeft ernaar om passende organisatorische en technische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Vragen met betrekking tot het privacy-beleid van DS Nederland kunt u aan ons stellen via de contactpagina.

Klikgedrag
Op de website van DS worden algemene bezoekgegevens, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan DS haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. 

Cookies
Tijdens een bezoek aan deze site kunnen cookies op uw systeem geplaatst worden; zie voor meer informatie hierover http://www.dsautomobiles.nl/cookies.html. Hiermee kan DS bezoekgegevens verzamelen en terugkerende bezoekers herkennen. Met behulp van deze gegevens is DS in staat de site af te stemmen op de wensen en voorkeuren van haar bezoekers. Indien u niet wilt dat wij cookies op uw systeem plaatsen dient u in uw browser "cookies uitschakelen" in te stellen of gebruik te maken van onze cookietool. Indien u de cookies accepteert dan zullen deze gedurende vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u tussentijds uw cookies verwijdert. Het uitschakelen van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken. 

 

Uw rechten
Indien uw persoonsgegevens door DS Nederland verwerkt worden heeft u het recht deze gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Als u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie over de producten en diensten van DS Nederland en/of de DS Verkoop- & Serviceorganisatie, dan kunt u dit via de contactpagina aan ons kenbaar maken. Vermeld daarbij duidelijk uw naam, adres, postcode, woonplaats en e-mailadres.