Verbruikscijfers DS Automobiles

Verbruikscijfers DS Automobiles

Om haar klanten van zo goed mogelijke informatie te voorzien stelt DS Automobiles voor om gebruik te maken van onafhankelijke en gecertificeerde metingen van het brandstofverbruik in representatieve gebruiksomstandigheden.

 

Het merk treedt toe tot de NGO Transport & Environment (1) en tot de federatie France Nature Environnement (2). DIe hebben gezamenlijk een protocol opgesteld voor het meten van het brandstofverbruik in realistische situaties. Dit protocol is goedgekeurd door Bureau Veritas (3).

Het protocol legt vast hoe het werkelijke verbruik van voertuigen moet worden gemeten in het verkeer, over een traject van 92,3 km, zowel binnen de bebouwde kom, op snelwegen als op buitenwegen. De gemeten auto's rijden op de openbare weg in de gebruikelijke verkeerssituaties. Er bevinden zich passagiers en bagage aan boord. Ook wordt de airconditioning of de verwarming gebruikt. Het gekozen traject kent een reliëf dat representatief is voor normale gebruiksomstandigheden (4).

 

Op deze wijze streeft DS Automobiles, als merk van de PSA-groep, naar transparantie voor haar klanten.

(1) Transport & Environment: Europese milieu-organisatie die is gespecialiseerd in beleid gericht op duurzaam transport (2) France Nature Environnement: Franse federatie van natuur- en milieubeschermingsorganisaties (3) Bureau Veritas: wereldwijd opererend certificeringsbedrijf dat inspecties uitvoert, keurmerken toekent en laboratoriumtests uitvoert (4) De cijfers, die niet verward mogen worden met de EU-verbruikscijfers (de enige officiële waarden) zijn afhankelijk van deze veronderstellingen en voorwaarden. Ze hebben dus geen algemene geldende waarde. Het meetprotocol is beschikbaar op de website van de PSA-groep, www.groupe-psa.com.

 

'Wat is het gemiddelde verbruik (1) van uw DS?

Om het verbruik in te schatten kiest u het voertuig, het model, de afwerking, het type motor en versnellingsbak, en de velgen

Uw voertuig

Model
  Silhouet
   Afwerkingsniveau
    Motor
     Versnellingsbak
      Velgen
       VERFIJN DE SCHATTING NAARGELANG UW GEBRUIK (2)

       (2) Gemiddeld geschat werkelijk verbruik op basis van het gebruik van het voertuig in de praktijk, afkomstig van de gegevens verkregen in het meetprotocol of berekend uit deze gegevens en verfijnd naargelang uw antwoorden op de vier gebruikskenmerken. Deze schatting wordt ter indicatie gegeven en kan variëren naargelang de feitelijke gebruiksomstandigheden. De schatting moet onderscheiden worden van de meer algemene/theoretische verbruiksweergave gemeten aan de hand van de EU-typegoedkeuring (de enige officiële waarden), en hangt af van de hypotheses en voorwaarden van het meetprotocol. De schatting van het werkelijk verbruik heeft dus geen algemene waarde. Het meetprotocol is beschikbaar op de website van de PSA Groep, www.groupe-psa.com

       Uw verbruik naargelang uw gebruik

       Om het verbruik van uw voertuig weer te geven, moet u de volgende velden invullen :

       01. Behoefte

       02. Trajecten

       03. Route

       04. Rijstijl

       Nooit

       Soms

       Vaak

       Aantal trajecten * / dag van gebruik

       Gemiddelde afstand van een traject *

       KM
       [cle1: CONSO_STEP2_ERROR_QUESTION2_2 Lang:NL] Vul a.u.b. een cijfer in 1 Vul a.u.b. een cijfer in 0,5

       * Een traject = 1 keer motor starten en 1 keer motor uitschakelen (Voorbeeld: iemand gaat vanuit werk naar huis en stopt onderweg naar huis bij de bakker. Traject 1: van werk naar bakker = 20 km. Traject 2: van bakker naar huis = 1 km. Gemiddelde afstand van een traject = 10,5 km) 

       Afstand in de stad

       Afstand op provinciale wegen

       Afstand op snelwegen

       %
       %
       %
       Het totaal van de drie velden moet gelijk zijn aan 100%.

       Veel minder snel dan de andere voertuigen

       Veel sneller dan de andere voertuigen

       Zeer rustige rijstijl, niet inhalen

       Zeer dynamische rijstijl, heel vaak inhalen

       (1) U bent verplicht om de snelheidsbeperkingen en de verkeersregels altijd in acht te nemen.