Disclaimer

De DS internetsite

DS Nederland ("DS") stelt het op prijs dat u geïnteresseerd bent in onze producten en een bezoek brengt aan onze internetsite. Hoewel de informatie op deze site permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen in modellen, uitvoeringen, prijzen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie op deze site te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van de DS internetsite kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

 

Prijs- en modelinformatie

Alle genoemde vanaf-prijzen van personenauto’s, zijn consumentenadviesprijzen en zijn inclusief BTW, BPM, recyclingsbijdrage, leges en de onvermijdbare kosten rijklaarmaken. Deze bedragen worden per model apart vermeld. De genoemde vanaf-prijzen (inclusief de prijzen van genoemde extra's tegen meerprijs) van bedrijfsauto’s zijn exclusief alle bovenstaande kosten. DS Nederland ("DS") behoudt zich het recht voor zonder nadere kennisgeving wijzigingen in uitvoeringen en/of prijzen aan te brengen. Ofschoon de lijst met op deze site vermelde prijzen met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard dan ook.

 

Kleuren

Op deze internetsite kunt u een indruk krijgen van de kleurvariaties van de diverse modellen. Omdat de kleurweergave via een computermonitor beperkingen kan hebben, verwijst DS Nederland u voor een natuurgetrouwe kleurweergave door naar de dichtstbijzijnde dealer.

 

PSA Finance

Financieringen en leasecontracten worden verstrekt door PSA Finance, ingeschreven onder de statutaire naam PSA Financial Services Nederland B.V. PSA Finance behoudt zich het recht voor zonder nadere kennisgeving wijzigingen in tarieven en/of berekeningen aan te brengen. Ofschoon de op deze site vermelde tarieven, berekeningen en overige informatie met betrekking tot lease en financiering met de grootst mogelijke zorg zijn samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard dan ook.

 

Afrondingsverschillen zijn mogelijk. Het financieringscontract kan bij uw dealer worden afgesloten. DS Private Lease is een product van PSA Finance en wordt onder het Keurmerk Private Lease aangeboden door PSA Financial Services Nederland B.V. Vermelde vanaf Private Leaseprijs is gebaseerd op een leasetermijn van 48 maanden en 10.000 km per jaar, incl. BTW. Eigen risico op basis van € 450 per niet-verhaalbare schade. Zie www.privateleaseds.nl voor alle voorwaarden.

 

Copyright

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan DS Nederland en/of haar leveranciers (hiervoor en in het vervolg aangeduid met 'DS'). Informatie op deze internetsite, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van DS.

 

Virussen en veiligheid

De DS internetsite wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden. Deze internetsite kan tevens links bevatten naar niet-DS sites. DS is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.

 

Uw vragen, suggesties en commentaar

DS wil geen vertrouwelijke informatie via deze internetsite ontvangen, of informatie die auteursrechtelijk of op andere wijze door u of door derden is beschermd. Elke vorm van informatie, in de vorm van suggesties, ideeën, etc die wij van u ontvangen, wordt door DS gezien als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. DS Nederland zal de door u verstrekte informatie enkel voor eigen marketing-doeleinden gebruiken en niet aan derden verstrekken.

 

Door DS verzonden e-mail

Door DS verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. DS staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.