DOORGAAN
TECHNOLOGIES ECO-PERFORMANTES

MILIEUVRIENDELIJKE TECHNOLOGIEËN

RESEARCH EN INNOVATIE VAN DS AUTOMOBILES

Onze inzet voor een duurzame ontwikkeling heeft tot doel de uitstoot van broeikasgassen te beperken, natuurlijke hulpbronnen te beschermen en ervoor te zorgen dat mensen op een meer milieuvriendelijke manier omgaan met mobiliteit. Onze milieuvriendelijke technologieën helpen ons daarbij.

E-TENSE-TECHNOLOGIE

Elektrificatie volgens DS Automobiles

E-TENSE is ontwikkeld voor de wereld van morgen en staat voor ultiem rijplezier, maximale efficiency dankzij de terugwinning van energie en een gegarandeerde mobiliteit, met welke regelgeving u ook te maken krijgt. De wereldwijd toonaangevende E-TENSE-technologie is ingebouwd in alle nieuwe geëlektrificeerde modellen van DS Automobiles. Deze technologie verbeeldt onze doelstelling om vanaf 2024 een volledig geëlektrificeerd merk te zijn.

Technologie uit de wereld van de Formule E

In onze elektrische auto's en plug-in hybrideauto's hebben we verschillende technologieën toegepast die voortkomen uit onze succesvolle deelname - met twee dubbele kampioenstitels - aan de Formule E, zoals het terugwinnen van energie tijdens het remmen. Onze modellen leveren topprestaties en laten u op een stijlvolle manier nieuwe sensaties beleven.

ONTDEK ONS E-TENSE-GAMMA

ONZE PURETECH-BENZINEMOTOREN

Compacter, lichter en sterker

De PureTech-benzinemotoren van DS hebben ondanks hun dynamische prestaties een laag brandstofverbruik. 

Door het formaat en gewicht van onze motoren te beperken en innovatieve materialen met een lage wrijvingsweerstand toe te passen zijn onze ingenieurs erin geslaagd het brandstofverbruik drastisch te beperken.

Schonere motoren

Door het formaat en gewicht van onze motoren te beperken en innovatieve materialen met een lage wrijvingsweerstand toe te passen zijn onze ingenieurs erin geslaagd het brandstofverbruik en daarmee de CO2-uitstoot drastisch te beperken.
Roetfilter van de nieuwe generatie

Bij DS zijn alle PureTech-benzinemotoren uitgerust met een GPF-roetfilter (Gasoline Particulate Filter) van de nieuwste generatie dat de uitstoot van deeltjes van benzinemotoren met directe injectie doeltreffend beperkt.

De GPF-technologie wordt automatisch geactiveerd bij het starten van de motor en beperkt de uitstoot van het aantal deeltjes met meer dan 75%.

 
Drie- en viercilinder PureTech-motoren
De driecilinderbenzinemotoren van onze modellen zijn vergeleken met een even krachtige viercilindermotor compacter en lichter, wat resulteert in een lager brandstofverbruik (-1,5 l/100 km) en een tot wel 25% lagere CO2-uitstoot. Het geluidsniveau en het rijplezier blijven bovendien op een zeer hoog niveau. Onze viercilinderbenzinemotoren PureTech 180 en PureTech 225 combineren kracht en efficiency, mede dankzij een "high performance" turbocompressor van de nieuwste generatie. 
STOP & START
Met de Stop & Start-technologie kunt u het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van uw auto significant beperken. Deze functie zet de motor van uw auto automatisch af als wordt gedetecteerd dat uw auto tot stilstand komt en start de motor weer zodra u het gaspedaal intrapt om verder te rijden. Ten opzichte van een conventionele auto kan deze functie in druk stadsverkeer voor een gemiddeld 15% lager brandstofverbruik zorgen. 

ONZE BLUEHDI-DIESELMOTOREN

Efficiënte motoren die garant staan voor veel rijplezier

Het BlueHDi-label wordt gebruikt voor onze dieselmotoren die zijn voorzien van een emissieregelsysteem van de nieuwste generatie.

Onze viercilinder BlueHDi-dieselmotoren zijn leverbaar in twee vermogensvarianten: 130 ch en 180 ch.

Emissieregel- systeem van de nieuwste generatie

Al onze BlueHDi-motoren zijn voorzien van dit systeem om de vervuilende stoffen die vrijkomen bij de verbranding van dieselbrandstof te elimineren: onverbrande koolwaterstoffen (HC), koolmonoxide (CO), stikstofoxide (NOx) en fijnstof.
Een emissieregeling in 3 stappen
STAP 1
De oxidatiekatalysator zet onverbrande koolwaterstoffen (HC) en koolmonoxide (CO) om in water (H2O) en kooldioxide (CO2).
STAP 2

De SCR-katalysator (SCR = Selective Catalytic Reduction) elimineert tot wel 90% van de stikstofoxiden (NOx) door deze door middel van het toevoegen van AdBlue® om te zetten in water en stikstof.

 

STAP 3
Het roetfilter (FAP) houdt tot wel 99,9% van de roetdeeltjes tegen.
EFFICIËNTE OPLOSSINGEN
AdBlue®
Met AdBlue®, een niet-giftig en milieuvriendelijk mengsel van water en ureum, kan 85% van de schadelijke stikstofoxiden worden omgezet in waterdamp en onschadelijke stikstof. Het bijvullen van het AdBlue®-reservoir waarvan de vulopening zich in de bagageruimte of naast die van de brandstoftank bevindt, werkt op dezelfde manier als het tanken van brandstof. Een volledig gevuld AdBlue®-reservoir is goed voor een actieradius van 20.000 km. 
STOP & START
Met de Stop & Start-technologie kunt u het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van uw auto significant beperken. Deze functie zet de motor van uw auto automatisch af als wordt gedetecteerd dat uw auto tot stilstand komt en start de motor weer zodra u het gaspedaal intrapt om verder te rijden. Ten opzichte van een conventionele auto kan deze functie in druk stadsverkeer voor een gemiddeld 15% lager brandstofverbruik zorgen. 

HET WLTP-PROTOCOL

Realistischere verbruikscijfers

De WLTP (Worldwide Harmonised Light vehicles Test Procedure) is een homologatieprotocol voor in de Europese Unie verkochte nieuwe auto's dat een nieuwe testcyclus en een nieuwe procedure voorschrijft voor de meting van het brandstofverbruik, de CO2-uitstoot en de uitstoot van bepaalde schadelijke stoffen bij lichte voertuigen Lichte voertuigen = personenauto's en lichte bedrijfswagens <= 3,5 ton , onder gestandaardiseerde omstandigheden (uitgevoerd in een laboratorium).

 

Het WLTP-protocol is in de plaats gekomen van de NEDC-homologatieprocedure die sinds 1992 van toepassing was. Sinds september 2017 zijn alle nieuwe modellen die op de markt komen gehomologeerd volgens het WLTP-protocol. Sinds september 2018 moeten alle verkochte nieuwe auto's zijn gehomologeerd volgens het WLTP-protocol. Dit nieuwe protocol van laboratoriumtests wordt aangevuld met een meting van de uitstoot van schadelijke stoffen onder praktijkomstandigheden: Real Driving Emissions (RDE).

 

Het nieuwe WLTP-protocol geeft consumenten een realistischer beeld van het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van nieuwe auto's.

DS AUTOMOBILES EN HET NIEUWE WLTP-PROTOCOL

Voor wat betreft de uitstoot van NOx voldoen alle modellen van DS Automobiles met een Euro 6.2-motor nu al aan de conformiteitscoëfficiënt van 1,5 (RDE-meting (Real Driving Emissions)) die wordt vereist door de Euro 6d-norm die pas in 2020 van kracht wordt.

 

Dankzij op de nieuwe regelgeving vooruitlopende technologische keuzes (SCR voor dieselmotoren en GPF voor benzinemotoren) zijn onze modellen nu al gehomologeerd volgens het WLTP-protocol (vanaf september 2018 verplicht voor alle personenauto's), waarbij de gebruiksomstandigheden van auto's van klanten beter worden benaderd.

 

De klant staat voor ons altijd centraal. Het is daarom vanzelfsprekend dat wij voorstander zijn van de invoering van procedures die representatief zijn voor het gebruik door onze klanten en dat wij ernaar streven vooruit te lopen op nieuwe procedures om onze technologische voorsprong te behouden.

Om onze klanten zo veel mogelijk duidelijkheid te verschaffen, publiceren wij op onze website het brandstofverbruik (sinds 2016) en de NOx-uitstoot (sinds maart 2018) van onze modellen onder realistische omstandigheden, gemeten volgens een protocol dat samen met NGO's (T&E en FNE) is ontwikkeld en door een onafhankelijke derde partij (het certificeringsbureau Veritas) is gecertificeerd.

WAT VERANDERT ER DOOR DE WLTP?

Veranderingen aan de gestandaardiseerde testprocedures

  • Meting van de uitstoot waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke uitvoering van de geteste auto's.
  • Een grotere afgelegde afstand tijdens de testcycli
  • Tests met hogere snelheden
  • Een dynamischere en dus realistischere rijstijl
  • Langere duur van de testcycli
Van NEDC naar WLTP

'Het belangrijkste doel van de nieuwe procedure WLTP is om de homologatietests representatiever te maken ten opzichte van het gebruik van auto's en hun technologieën in de praktijk. Ten opzichte van de sinds de jaren 90 toegepaste NEDC-cyclus gelden striktere testomstandigheden en dient de testrijder een meer dynamische rijstijl aan te houden. De WLTP is gebaseerd op werkelijke rijgegevens, terwijl de NEDC uitgaat van theoretische rijprofielen.

 

De WLTP levert bovendien nauwkeurigere waarden op, omdat hierbij rekening wordt gehouden met de specificaties van elke auto met inbegrip van optionele uitrusting die een significante invloed kan hebben op het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot. Voor dezelfde auto zijn de WLTP-waarden in bepaalde gevallen hoger dan de NEDC-waarden. Dit betekent niet dat de auto minder zuinig is geworden, maar dat er een nieuwe meting is toegepast volgens een grondigere en langere testprocedure die meer in overeenstemming is met het gebruik van auto's in de praktijk.

NEDC T.O.V. WLTP
NEDC WLTP
Testcyclus Eén testcyclus Rijcyclus die representatiever is voor rijomstandigheden in de praktijk
Duur van de cyclus 20 minuten 30 minuten
Afstand van de cyclus 11 kilometer 23,25 kilometer
Rijfases 2 fases, 66% in stadsverkeer en 34% op buitenwegen 4 dynamischere rijfases, 52% in stadsverkeer en 48% op buitenwegen
Gemiddelde snelheid 34 km/h 46,5 km/h
Maximale snelheid 120 km/h 131 km/h
Invloed van individuele opties De NEDC houdt geen rekening met invloeden op de CO2-uitstoot en het brandstofverbruik. Er wordt rekening gehouden met optionele uitrusting (die per model kunnen variëren).
Schakelmomenten Vaste schakelmomenten De schakelmomenten worden per auto berekend
Testtemperaturen Metingen uitgevoerd tussen de 20°C en 30°C Tests uitgevoerd bij 23°C, CO2-waarden gecorrigeerd naar 14°C

UITSTOOT ONDER REALISTISCHE RIJOMSTANDIGHEDEN

Real Driving Emissions - RDE

Aanvullend op het WLTP-homologatieprotocol geldt vanaf september 2018 dat alle autofabrikanten de uitstoot van hun modellen moeten meten onder realistische rijomstandigheden (RDE). Dit heeft betrekking op alle nieuwe auto's die worden verkocht in de EU en in de landen Zwitserland, Turkije, Noorwegen, Liechtenstein, Israël en IJsland.

 

In de RDE-tests wordt de uitstoot van schadelijke stoffen zoals stikstofoxiden (NOx) en fijnstof op de openbare weg gemeten, zodat de gemeten waarden zo realistisch mogelijk zijn.

FAQ
WAAR STAAT WLTP VOOR?

WLTP staat voor Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure (wereldwijde geharmoniseerde testprocedure voor personenauto's en lichte bedrijfswagens).

 

Het is een nieuwe testprocedure die een realistischere afspiegeling geeft van het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van een auto in de praktijk. Vanaf september 2018 moeten alle auto's waarvoor voor het eerst een kenteken wordt aangevraagd, WLTP-gecertificeerd zijn. Het WLTP-protocol vervangt geleidelijk de oude NEDC-procedure (New European Driving Cycle).

WAT HOUDT EEN WLTP-RIJCYCLUS IN?

Het brandstofverbruik en de uitstoot van een auto zijn altijd afhankelijk van de rijstijl van de bestuurder. Daarom is aan de hand van een groot aantal wereldwijd verzamelde gegevens de WLTP-norm bepaald. Deze gegevens zijn gebruikt om vier representatieve rijfases met vier gemiddelde snelheden te bepalen: laag, gemiddeld, hoog en zeer hoog.

 

Gedurende elk van deze fases worden verschillende situaties (remmen, gas geven, stoppen) in de meting meegenomen zodat de meting een zo goed mogelijke afspiegeling vormt van de alledaagse rijomstandigheden. De combinatie van deze rijfases is de "rijcyclus".

 

Het brandstofverbruik wordt gepresenteerd voor elk van de vier rijfases afzonderlijk, met een gecombineerde algemene waarde voor auto's met een benzine- of dieselmotor, met hybridetechnologie of met plug-inhybridetechnologie.

WAT BETEKENT WLTP VOOR MIJ?

De invoering van het WLTP-protocol betekent dat de fabrieksopgave van het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot representatiever is voor realistische rijomstandigheden.

 

Omdat bij de WLTP-procedure ook rekening wordt gehouden met de specifieke opties (bijvoorbeeld winterbanden of een panoramadak) van een auto, kunnen realistischere waarden worden verkregen die gebaseerd zijn op de exacte configuratie van uw auto.

 

Dat de waarden realistischer zijn, betekent automatisch dat er voor auto's met een verbrandingsmotor hogere waarden voor het brandstofverbruik en de uitstoot gelden en dat er voor elektrische auto's (en plug-in hybrides) een kleinere actieradius wordt opgegeven. Dit kan ook betekenen dat er meer auto's getroffen worden door de CO2-toeslag op de BPM. WLTP-gehomologeerde auto's zullen in Frankrijk echter blijven worden belast op basis van de NEDC-waarden. Op korte termijn zal er dus niets veranderen aan de belastingsystemen op basis van de CO2-uitstoot (CO2-toeslag, Franse belasting op auto's van de zaak).

WAAR STAAT RDE VOOR?

RDE staat voor "Real Driving Emissions" (uitstoot onder realistische rijomstandigheden). Het betreft een nieuwe procedure voor het meten van de uitstoot van schadelijke stoffen zoals stikstofoxiden (NOx) en fijnstof.

 

Zoals de naam al aangeeft worden de metingen voor de RDE op de openbare weg uitgevoerd, en niet in een laboratorium. Deze metingen worden verricht met een intelligent apparaat dat PEMS (Portable Emissions Measurement System - draagbaar systeem voor het meten van de uitstoot) wordt genoemd en tijdens de testrit aan de achterzijde van de auto is bevestigd.

WAAR STAAT EURO 6 VOOR?

Euro 6 is de huidige Europese norm waarin de maximale uitstoot van schadelijke stoffen is vastgelegd. De in deze norm vastgelegde maximale waarden voor de uitstoot van fijnstof en stikstofoxiden zijn lager dan in de vorige norm Euro 5.

 

Vanaf september 2018 Van toepassing op nieuwe auto's. Voor nieuwe modellen zijn de nieuwe emissienormen al een jaar eerder van kracht geworden.  wordt de tweede fase van de Euro 6-norm van kracht: de Euro 6.2-norm. In deze norm is ten opzichte van de eerste fase een nog lagere maximale waarde voor de uitstoot van fijnstof door auto's met een benzinemotor vastgelegd.

WAT IS SELECTIEVE KATALYTISCHE REDUCTIE?
Om de uitstoot van schadelijke stoffen van een auto nog verder te beperken, wordt bij auto's met een dieselmotor vloeibare ammoniak (AdBlue®) in het uitlaatsysteem geïnjecteerd. De selectieve katalytische reductie (Selective Catalytic Reduction - SCR) met AdBlue® beperkt de uitstoot van stikstofoxiden met tot wel 90%. Het resterende uitlaatgas bestaat daardoor hoofdzakelijk uit waterdamp, stikstof en CO2.
VOOR MEER INFORMATIE
Milieubeleid
Ontdek ons programma en onze metingen
Verbruik onder praktijkomstandigheden
Bereken het gemiddelde verbruik van uw auto