Disclaimer

DE DS INTERNETSITE

DS Nederland ("DS") stelt het op prijs dat u geïnteresseerd bent in onze producten en een bezoek brengt aan onze internetsite. Hoewel de informatie op deze site permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen in modellen, uitvoeringen, prijzen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie op deze site te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van de DS internetsite kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Voor contact met het merk:

Via het volgende formulier kan contact worden opgenomen met een manager: https://dsautomobiles.my-customerportal.com/dsautomobiles/s/case-webform?language=nl_NL#1

COPYRIGHT

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan DS Nederland en/of haar leveranciers (hiervoor en in het vervolg aangeduid met 'DS'). Informatie op deze internetsite, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van DS.

PRIJS- EN MODELINFORMATIE

Alle genoemde vanaf-prijzen van personenauto’s, zijn consumentenadviesprijzen en zijn inclusief BTW, BPM, recyclingsbijdrage, leges en de onvermijdbare kosten rijklaarmaken. Deze bedragen worden per model apart vermeld. De genoemde vanaf-prijzen (inclusief de prijzen van genoemde extra's tegen meerprijs) van bedrijfsauto’s zijn exclusief alle bovenstaande kosten. DS Nederland ("DS") behoudt zich het recht voor zonder nadere kennisgeving wijzigingen in uitvoeringen en/of prijzen aan te brengen. Ofschoon de lijst met op deze site vermelde prijzen met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard dan ook.

INFORMATION RELATIVE AUX SERVICES

Op deze internetsite kunt u een indruk krijgen van de kleurvariaties van de diverse modellen. Omdat de kleurweergave via een computermonitor beperkingen kan hebben, verwijst DS Nederland u voor een natuurgetrouwe kleurweergave door naar de dichtstbijzijnde dealer.

INFORMATIE MET BETREKKING TOT FINANCIERING

Financieringen en leasecontracten worden verstrekt door PSA Finance, ingeschreven onder de statutaire naam PSA Financial Services Nederland B.V. PSA Finance behoudt zich het recht voor zonder nadere kennisgeving wijzigingen in tarieven en/of berekeningen aan te brengen. Ofschoon de op deze site vermelde tarieven, berekeningen en overige informatie met betrekking tot lease en financiering met de grootst mogelijke zorg zijn samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard dan ook.

Afrondingsverschillen zijn mogelijk. Het financieringscontract kan bij uw dealer worden afgesloten. DS Private Lease is een product van PSA Finance en wordt onder het Keurmerk Private Lease aangeboden door PSA Financial Services Nederland B.V. Vermelde vanaf Private Leaseprijs is gebaseerd op een leasetermijn van 48 maanden en 10.000 km per jaar, incl. BTW. Eigen risico op basis van € 450 per niet-verhaalbare schade. Zie https://privatelease.dsautomobiles.nl voor alle voorwaarden.

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS EN COOKIES

De bescherming van uw persoonsgegevens staat bij ons voorop. Meer informatie vindt u in onze Privacyverklaring.

UW VRAGEN, SUGGESTIES EN COMMENTAAR

DS wil geen vertrouwelijke informatie via deze internetsite ontvangen, of informatie die auteursrechtelijk of op andere wijze door u of door derden is beschermd. Elke vorm van informatie, in de vorm van suggesties, ideeën, etc die wij van u ontvangen, wordt door DS gezien als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. DS Nederland zal de door u verstrekte informatie enkel voor eigen marketing-doeleinden gebruiken en niet aan derden verstrekken.

BEHEER VAN WACHTWOORDEN

De Fabrikant stelt op deze website verschillende pagina's tot uw beschikking waarmee u toegang kunt krijgen tot speciale diensten (bijvoorbeeld de persoonlijke pagina MyDS). Om toegang tot deze pagina's te krijgen dient u een e-mailadres, uw voor- en achternaam en uw postcode in te vullen en een wachtwoord te kiezen. Dit wachtwoord blijft strikt persoonlijk. U dient zelf zorg te dragen voor de vertrouwelijkheid ervan. In dit opzicht bent u zelf verantwoordelijk voor elk gebruik van dit wachtwoord en kan de Fabrikant in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies en/of schade veroorzaakt door het gebruik van bovengenoemde pagina's en/of het wachtwoord. U dient de Fabrikant op de hoogte te stellen van elk frauduleus gebruik van uw wachtwoord of uw persoonlijke pagina en u dient na elk bezoek aan de website uit te loggen.

DOOR DS VERZONDEN E-MAIL

Door DS verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. DS staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER

De gebruikers van de website zijn verplicht deze disclaimer in acht te nemen. Het gebruik van de website is geheel voor eigen risico. Een gebruiker van de website wordt geacht deze disclaimer te hebben geaccepteerd. Bij gebruik van de website wordt automatisch de laatste versie van deze disclaimer geaccepteerd.

De Fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de website.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zijn apparatuur en software te beschermen tegen virussen en hackers. Hiervoor kan de Fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld.

VIRUSSEN EN VEILIGHEID

De DS internetsite wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden. Deze internetsite kan tevens links bevatten naar niet-DS sites. DS is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.