Update uw GPS-datum

Op 6 april 2019 zijn de tellers gereset van de GPS-satellietontvangers die door navigatiesystemen worden gebruikt. Deze reset, die "Week Number Roll Over" wordt genoemd, kan kleine storingen in de werking van uw navigatiesysteem veroorzaken. Uit onderzoek van onze technici is gebleken dat alleen de systemen MyWay op de DS 3 en de DS 4 uit 2015 beïnvloed kunnen worden door deze reset.

 

Deze storingen blijven beperkt tot de weergave van een verkeerde datum: 2099 in plaats van 2019.

 

U kunt deze fout gemakkelijk corrigeren door:

- De datum van het navigatiesysteem handmatig te wijzigen (menu SET UP/Datum & tijd instellen)

- De automatische synchronisatie met de GPS-tijd uit te vinken.

GPS-satellietontvangers