DOORGAAN
RECYCLING

VANAF HET ONTWERP TOT EN MET DE RECYCLING

DS Automobiles streeft ernaar de doelmatigheid van het recyclingproces te vergroten door producten te ontwikkelen die vanaf hun ontwerp al duurzaam zijn. Het doel is ook om de hoeveelheid afval te verkleinen, zowel bij de productie, tijdens het gebruik als bij de demontage van de auto.
Gerecyclede materialen
Al vanaf de oprichting van het merk past DS Automobiles gerecyclede materialen toe en het gebruik ervan neemt alsmaar toe. Het merk DS Automobiles blijft, net als de gehele Stellantis-groep, zich inspannen om de belofte na te komen om auto's te bouwen waarvan minimaal 30% van het materiaal gerecycled of van biologische oorsprong is.

Triman

Sinds januari 2015 wordt in Frankrijk, conform een wettelijke verplichting, een logo aangebracht op recyclebare producten waarvoor een specifiek afvalscheidingsadvies geldt: de Triman.

Het doel is dat de consument gemakkelijk kan zien dat het product of de verpakking niet in de vuilnisbak moet worden gegooid, maar gescheiden moet worden ingezameld of voor recycling naar een inzamelpunt moet worden gebracht.

Het logo van een persoon die afval scheidt staat symbool voor dit duurzame gedrag.

Het logo kan zijn aangebracht op het product of op de verpakking, of kan worden weergegeven op de website van het product.

Bepaalde producten van DS moeten gescheiden worden ingezameld: banden, kartonnen en papieren verpakkingen en op papier afgedrukte documenten.

Elektrische en elektronische apparaten, batterijen en accu's, en chemische producten krijgen dit logo niet. Ze zijn al te herkennen aan het logo met de doorgekruiste vuilcontainer.

Inname
Recycling van uw DS aan het einde van de levensduur

DS Automobiles verplicht zich, conform de Europese richtlijn betreffende autowrakken, de productie van afval tijdens het productieproces van de auto te beperken en de auto aan het einde van zijn levensduur in te nemen. Om ervoor te zorgen dat uw oude auto zo milieuvriendelijk mogelijk wordt gerecycled, hebben we onafhankelijke experts ingeschakeld.

 

De gratis inname van uw DS aan het einde van zijn levensduur is mogelijk als:

  • De auto beschikt over maximaal 9 zitplaatsen of, in het geval van een bedrijfswagen, als de GVW lager is dan 3,5 ton
  • De auto in Europa is geregistreerd
  • De belangrijkste onderdelen van de auto aanwezig zijn
  • De auto geen andere afvalstoffen dan die van de auto zelf bevat
  • De originele autopapieren samen met de auto worden ingeleverd

 

Bij de overdracht van uw oude auto ontvangt u van het door DS erkende autodemontagebedrijf het vrijwaringsbewijs.   U kunt uw auto met een gerust hart achterlaten, wetende dat hij op een milieuvriendelijke manier zal worden gedemonteerd.

De innamecyclus van uw DS

1. OVERDRACHT

 

Wij vragen de laatste eigenaar van de te slopen auto deze naar een erkend autodemontagebedrijf te brengen. Nadat de auto is geverifieerd, zal dit bedrijf het vrijwaringsbewijs afgeven.

 

2. VERWIJDEREN VAN SCHADELIJKE STOFFEN EN DEMONTEREN VAN ONDERDELEN

 

Allereerst wordt de accu verwijderd en worden de airbags geneutraliseerd. Het partnerbedrijf van DS tapt vervolgens de resterende brandstof en andere vloeistoffen van de auto af: motorolie, versnellingsbakolie, remvloeistof, koelvloeistof en koudemiddel van de airconditioning.

 

3. DEMONTAGE

 

De volgende stap bestaat uit het demonteren van onderdelen en componenten die als gebruikte onderdelen kunnen worden verkocht of die gereviseerd kunnen worden. Als het economisch gezien rendabel is, worden materialen als kunststof en glas verwijderd om te worden gerecycled.

4. OPSLAG

 

Voor het milieu schadelijke materialen worden verzameld en vervolgens verzonden naar gespecialiseerde verwerkingsbedrijven om te worden gerecycled of vernietigd.

 

5. SHREDDER

 

De tijdens de vorige stappen deels kaal gemaakte auto gaat door de shredder die de auto in kleine stukjes snijdt en de verschillende delen sorteert om ze te recyclen of te hergebruiken.

 

6. NA DE VERSNIPPERING

 

De door de shredder gesorteerde delen worden via verschillende technieken (magneten, wervelstromen, flotatie) behandeld om materiaaldeeltjes te verkrijgen die hergebruikt kunnen worden.

7. RECYCLING, HERGEBRUIK EN STORT

 

Het versnipperde materiaal kan worden gerecycled, bijvoorbeeld in de cementindustrie. Via deze productieketen kan 95% van de auto worden hergebruikt, zodat slechts een zeer klein deel als afval moet worden gestort.

Accu

De inzameling en recycling van oude accu's wordt door DS Automobiles verzorgd in samenwerking met gespecialiseerde partnerbedrijven. Op dit moment wordt al meer dan het wettelijk vereiste percentage van 50% van de accu's uit de auto's van DS Automobiles gerecycled, terwijl van de lithium-ion-accupakketten van de modellen van DS Automobiles al meer dan 70% wordt gerecycled. DS Automobiles draagt zelf de kosten voor de recycling.

 

De accupakketten kunnen ook worden hergebruikt voor stationaire energieopslagsystemen van huizen, flatgebouwen en elektriciteitsnetwerken.

VOOR MEER INFORMATIE

Milieubeleid

Ontdek ons programma en onze metingen 

Milieuvriendelijke technologieën

Innovatieve motoren