TOEGANKELIJKHEIDSVERKLARING

Het merk DS Automobiles wordt op de markt gebracht door Automobiles Citroën, een naamloze vennootschap met een kapitaal van 159.000.000 euro, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op het adres 2-10 boulevard de l’Europe, 78300 Poissy, Frankrijk en die is ingeschreven bij het Registre du Commerce et des Sociétés van Versailles onder nummer B 642 050 199, hierna te noemen de "Fabrikant".

 

De Fabrikant verplicht zich zijn internet-, intranet- en extranetwebsites, zijn mobiele applicaties enzovoort toegankelijk te maken conform artikel 47 van de Franse wet 2005-102 van 11 februari 2005.

 

Het meerjarige actieplan en het actieplan van 2020 worden momenteel voorbereid en zullen later worden gepubliceerd.

 

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website www.dsautomobiles.nl. Deze verklaring is op 5 juni 2020 opgesteld.

STAAT VAN OVEREENSTEMMING

De website www.dsautomobiles.nl is deels in overeenstemming met versie 4 van het algemene document voor verbetering van de toegankelijkheid (Référentiel Général d’Amélioration de l’Accessibilité, RGAA). Dit komt doordat de volgende onvolkomenheden zijn geconstateerd.

TESTRESULTATEN

Uit de intern, bij een aantal geselecteerde pagina's, waaronder de startpagina, een cataloguspagina en een aftersalespagina, uitgevoerde conformiteitsaudit is naar voren gekomen dat aan gemiddeld 75% van de criteria van dit document wordt voldaan.

VOOR DE UITVOERING VAN DE WEBSITE GEBRUIKTE TECHNOLOGIEËN

 • HTML5
 • CSS
 • JavaScript
 • Framework Symfony 2
 • PHP

GEBRUIKTE GEBRUIKERSWIZARDS, TOOLS EN ONDERSTEUNINGSTECHNOLOGIEËN OM DE TOEGANKELIJKHEID VAN DE CONTENT TE CONTROLEREN

In afwachting van een meer diepgaande audit zijn de controles van de weergave van de content uitgevoerd met de tool www.webaccessibility.com.

PAGINA'S VAN DE WEBSITE DIE OP CONFORMITEIT ZIJN GECONTROLEERD

 1. Pagina van het type startpagina;
 2. Pagina van het type productpagina;
 3. Pagina van het type cataloguspagina;
 4. Pagina van het type aftersales-pagina.

 

De volgende pagina's worden binnenkort gecontroleerd:

 1. Zoekpagina;
 2. Contactpagina;
 3. Pagina Toegankelijkheid;
 4. Pagina van de disclaimer.

NIET-TOEGANKELIJKE CONTENT

Onvolkomenheden

Dit gedeelte wordt later ingevuld, als een extra audit is uitgevoerd.

 

Content die niet wettelijk toegankelijk hoeft te zijn

Dit gedeelte wordt later ingevuld, als een extra audit is uitgevoerd. Er geldt in het bijzonder een ontheffing voor de elementen die zijn aangeleverd door derden die niet door de Fabrikant worden gecontroleerd.

FEEDBACK EN CONTACT

Als u geen toegang hebt tot bepaalde content of een bepaalde dienst, kunt u contact opnemen met de manager van de website www.dsautomobiles.nl. Hij of zij kan u aangeven hoe u op een andere manier toegang kunt krijgen tot de content of hoe u de content in een andere vorm kunt verkrijgen.